Poniżej można się zalogować na kanał #hackerspace-pl.